އިއުލާން


އިޢުލާނު – މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް 2022″ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

June 19, 2022

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް 2022″ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން”

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް 2022″ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން”

June 12, 2022

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް 2022″ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން”

އިޢުލާނު – “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް 2022” އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

May 31, 2022

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް 2022″ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން”

އިޢުލާނު – “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް” ނައިޓް  އިންތިޒާމުކޮށް ރާވައި ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

May 30, 2022

“މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް” ނައިޓް  އިންތިޒާމުކޮށް ރާވައި ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާނު – ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

May 19, 2022

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެވޯޑް”ގެ ގްރެފިކް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް  ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.