ޚަބަރު


ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި ޚާއްޞަ މަސްލަހަތަށް ވުރެ އާންމު މަސްލަހަތު އިސްކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން ގޮވާލައިފި

October 4, 2017

ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި ޚާއްޞަ މަސްލަހަތަށް ވުރެ އާންމު މަސްލަހަތު އިސްކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފަރުވާތެރިވުމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

October 4, 2017

ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފަރުވާތެރިވުމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނަސޭހަތްތެރިވެއްޖެ

October 2, 2017

ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނަސޭޙަތްތެރިވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހި ބަސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ އެކު ކޮމިޝަނުން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

October 2, 2017

ދިވެހި ބަސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ އެކު ކޮމިޝަނުން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮމިޝަން ބައިވެރިވާ “އާރޯ” ހަރަކާތުން ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާ ކޮށްފި

September 25, 2017

މިޔަންމާގެ ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން “އާރޯ”ގެ ފަރާތުން ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.